ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW”, na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie;

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-09 14:23:39 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  09.02.2024 r.      
WK.6220.2.7.2024.JM    
 
OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -     zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż
  1. w dniu 05 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.21.2024.BB.2 z dnia 05 lutego 2024 r. o wyrażeniu opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW”,  na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2  w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie;
  2. w dniu 29 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.5.2024.HW z dnia 23 stycznia 2024 r. o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW”,  na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2  w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie;
  3. w dniu 18 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo inwestora, w którym wskazuje, iż rezygnuje z określenia we wniosku określonych parametrów dot. montażu paneli, dot. ułożenia horyzontalnego paneli fotowoltaicznych, orientacji południowej ww. paneli oraz kata nachylenia paneli fotowoltaicznych 0-90º, przestawiając zaktualizowany opis planowanych do zainstalowania urządzeń;
  4. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów w prowadzonej sprawie  oraz zgłoszenia uwag w terminie 7-miu dni od daty skutecznego ogłoszenia. 
 
Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW”,  na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2  w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia z dnia 03.01.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 08.01.2024 r.), firmy EPLANT 58 Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków,  działającej przez Pełnomocnika: Panią Justynę Trzeciak.
Z powyższą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 17, w godzinach:  8.00 - 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 345.
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych i możliwości zapoznania się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie  (www.otmuchow.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
            
 
 
 
     Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: EPLANT 58 Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 14A,
30-198 Kraków, działająca przez Pełnomocnika: Pani Justyna Trzeciak,
  1. BIP   UM i G w  Otmuchowie,
  2. Tablice ogłoszeń w UM i G w Otmuchowie,
  3. a/a.
 
Sprawę prowadzi:  
Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 14:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 14:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 14:23:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony