ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 105 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-09 12:17:11 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 08.02.2024 r.
 
WK.6220.11.8.2023.JM 
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
               Działając na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami)  oraz w związku z art. 66,  art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1029 ze zmianami) -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów   
 
zawiadamia strony postępowania       
 
o wydaniu w dniu 06.02.2024 r. postanowienia nr WK.6220.11.7.2023.JM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 105 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 06.12.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 08.12.2023 r.)  Państwa  Danuty i Kazimierza Cichewicz, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Monika Grubiak  (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 07.12.2023 r.)
         Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:                     
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;        
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie; 
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.         

Otrzymują:
  1. Inwestor: Państwo  Danuta i Kazimierz Cichewicz Otmuchów,
  2. Pełnomocnik: P. Monika Grubiak
  3. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa,
  4.  a/a.      
 
Sprawę prowadzi:  
  1. Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,janina.mazek@otmuchów.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 12:17:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 12:17:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 12:17:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony