ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 03 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Kaczmarek, działającego przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 21.12.2023r.).

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-07 12:02:00 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  08.02.2024 r.
                                                                                      
WK.6220.1.9.2024.JM   
                                                                    
O B W I E S Z C Z E N I E
 
             Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) -
         
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
         podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do  przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 03 stycznia  2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie,  zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Kaczmarek, działającego przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 21.12.2023r.).
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii, postanowień  i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. 
           Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.10.2024.PK z dnia 22.01.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 22.01.2024 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.1.2024.JP z dnia 22.01.2024 r., w którym wskazano  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.1.2024.HW z dnia 11.01.2024 r. (wpływ do UM i G w dniu 16.01.2024 r.), w którym wskazano możliwość zwolnienia inwestora z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu OOŚ.
         W dniach od  dnia 14 lutego  2024 r. do dnia 13 marca 2024 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów.
           Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (pokój nr 17), jednakże w razie braku dostępu do nich i możliwości zapoznania się, zostaną również dołączone do niniejszego obwieszczenia w BIP  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w formie skanu dokumentów.
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Otmuchów Obr.: Wójcice).
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor Pan Łukasz Kaczmarek
  2. Pełnomocnik: Pani Monika Grubiak
  3. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa,
  4. a/a.         
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
      
Pobierz dane XML O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 03 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Kaczmarek, działającego przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 21.12.2023r.). Drukuj informację O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 03 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Kaczmarek, działającego przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 21.12.2023r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-07 12:01:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-07 12:02:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07 12:06:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony