ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -zawiadamia wszystkie strony postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, na które przysługuje zażalenie, zgodnie z art. 64 ust. 1b ustawy OOŚ;

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-26 07:46:47 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  25.01.2023 r.    
WK.6220.1.7.2024.JM    
 
OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -     zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż
 1. w dniu 22 stycznia  2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.10.2024.PK z dnia 22 stycznia 2024 r. o wyrażeniu opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, na które przysługuje zażalenie, zgodnie z art. 64 ust. 1b ustawy OOŚ;
 2. w dniu 16 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.1.2024.HW z dnia 11 stycznia 2024 r. o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie;
 3. w dniu 24 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.1.2024.JP z dnia  22 stycznia  2024 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie;
 4. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów w prowadzonej sprawie  oraz zgłoszenia uwag w terminie 7-miu dni od daty skutecznego ogłoszenia. 
 
              Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 815/5, 815/1 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 21.12.2023 r.) Pana Łukasza Kaczmarek, działającego przez Pełnomocniczkę: Panią Monikę Grubiak,, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 27.11.2023 r.
              Z powyższą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 17, w godzinach:  8.00 - 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 345.
            Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych i możliwości zapoznania się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie  (www.otmuchow.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
            
 
     Otrzymują:
 1. Wnioskodawca: Pan Łukasz Kaczmarek
 2. Pełnomocnik: Pani Monika Grubiak,
 3. BIP   UM i G w  Otmuchowie,
 4. Tablice ogłoszeń w UM i G w Otmuchowie,
 5. a/a.
 
Sprawę prowadzi:  
Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,janina.mazek@otmuchów.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-26 07:46:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-26 07:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-26 07:46:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony