ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, ul. Piłsudskiego 40/309 48-303 Nysa, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-24 07:10:19 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  24.01.2024 r.
WK.6220.3.9.2023.JM                                                                          
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) -   
       
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do  przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 21 listopada  2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr  907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r.  (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii, postanowień  i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. 
           Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.433.2023.JGD z dnia 14.12.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 14.12.2023 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.141.2023.JP z dnia 04.01.2024 r., w którym wskazano  brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.73.2023.HW z dnia 04.12.2023 r. (wpływ do UM i G w dniu 07.12.2023 r.), w którym wskazano konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu OOŚ.
         W dniach od  dnia 26 stycznia 2023 r. do dnia 25 lutego 2024 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów.
           Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (pokój nr 17), jednakże w razie braku dostępu do nich i możliwości zapoznania się, zostaną również dołączone do niniejszego obwieszczenia w BIP  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w formie skanu dokumentów.
   
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
 1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
 2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
 3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Otmuchów Obr.: Sarnowice).
 
Otrzymują :
 1. Inwestor ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,
Prezes Zarządu: Grzegorz Zając;
 1. Pełnomocnik: Kamila Wilk
 2. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa,
 3.  a/a.        
   
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
       
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, ul. Piłsudskiego 40/309 48-303 Nysa, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.). Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie hal produkcyjno-magazynowych, realizowanego na działce nr 907/5, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 04.04.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 06.04.2023 r.), uzupełniony w dniu 15.11.2023 r., firmy: ZPHU ALL WINDOWS Sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Grzegorza Zając, działającego przez Pełnomocnika: Kamilę Wilk, ul. Piłsudskiego 40/309 48-303 Nysa, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 08.09.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 15.11.2023 r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-24 07:10:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-24 07:10:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24 07:10:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony