ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/517/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/516/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/515/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Daglezjowa” w miejscowości Otmuchów, obręb Wójcice, gmina Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/514/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/513/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/512/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru realizacji inwestycji w strefie przygranicznej w Republice Czeskiej w Gminach Vidnava i Stara Červená Voda – kopalnia kaolinu - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/529/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku poprzez wniesienie przez Gminę Otmuchów wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/528/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Otmuchów prawa własności nieruchomości położonej w Jasienicy Górnej, gm. Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/527/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do partnerskiej współpracy i podjęcia działań na rzecz realizacji Projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet /Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jako Partner Województwa Opolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
14:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR LV/526/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony