ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:04:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVIII/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
19:04:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVIII/463/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/454/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie opłaty targowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
19:04:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVIII/462/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2023-03-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:27:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/459/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLIV/418/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/458/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/349/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/457/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/386/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/456/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie dotacji przez Gminę Otmuchów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis
18:27:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLVII/455/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2023 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony