ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 34 / 2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 12 położony na czwartej kondygnacji- poddaszu budynku w Maciejowicach nr 58 F składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o łącznej powierzchni użytkowej 51,55 m² . Do lokalu nr 12 przynależna jest piwnica nr 12 o powierzchni 3,59 m 2 . Nabycie lokalu mieszkalnego nr 12 następuje wraz pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem wynoszącym 365/10 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 121/14 łącznego obszaru 0,3800 ha poł. w Maciejowicach gm. Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2023-07-17 17:16:39 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 6  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  129 /2023  z dnia 12 lipca 2023 r 
 
Wykaz nr  34 / 2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344  ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r.     w  sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59),   
 
Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
OP1N/00070976/7.
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
Nieruchomość obejmuje:
1.Lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni 51,55  m2  
2.Udział  365/10 000 części działki nr  121/14  o  pow. 0,3800 ha.
A.m. 3  Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0017, MACIEJOWICE  
Jednostka rejestrowa gruntów: G. 198
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dostęp do drogi publicznej –działka nr 258/4 przez drogi wewnętrzne utwardzone własności Gminy Otmuchów.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 51,55 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie w  drodze publicznego przetargu nieograniczonego.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 12 utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
Przedmiotem sprzedaży jest :
Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny  nr 12  położony  na czwartej kondygnacji- poddaszu budynku w Maciejowicach nr 58 F  składający  się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc,  o łącznej powierzchni użytkowej 51,55 m² . Do lokalu nr 12  przynależna jest piwnica nr 12 o powierzchni 3,59 m 2 .
Nabycie lokalu mieszkalnego nr  12 następuje wraz pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem wynoszącym 365/10 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr  121/14  łącznego obszaru 0,3800 ha poł. w Maciejowicach gm. Otmuchów.
Sprzedaż w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 121/14 – obręb  Maciejowice na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr 70/08 dla inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
258 000,00 zł
(dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 
 
Cena nabycia płatna jest jednorazowo, przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10 a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
         
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie- telefonicznie  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.   
Pobierz dane XML Wykaz nr 34 / 2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 12 położony na czwartej kondygnacji- poddaszu budynku w Maciejowicach nr 58 F składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o łącznej powierzchni użytkowej 51,55 m² . Do lokalu nr 12 przynależna jest piwnica nr 12 o powierzchni 3,59 m 2 . Nabycie lokalu mieszkalnego nr 12 następuje wraz pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem wynoszącym 365/10 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 121/14 łącznego obszaru 0,3800 ha poł. w Maciejowicach gm. Otmuchów. Drukuj informację Wykaz nr 34 / 2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 12 położony na czwartej kondygnacji- poddaszu budynku w Maciejowicach nr 58 F składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o łącznej powierzchni użytkowej 51,55 m² . Do lokalu nr 12 przynależna jest piwnica nr 12 o powierzchni 3,59 m 2 . Nabycie lokalu mieszkalnego nr 12 następuje wraz pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem wynoszącym 365/10 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 121/14 łącznego obszaru 0,3800 ha poł. w Maciejowicach gm. Otmuchów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-17 17:16:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-17 17:16:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17 17:16:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony