ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 23/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 784/1 AM 1 położona w Otmuchowie w obrębie ewidencyjnym Wójcice, przy ul. Brzozowej, sklasyfikowana jako droga (dr), stanowiąca drogę gminną wewnętrzną. Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna oznaczona jako ks 160. Pomiędzy działką a ulicą Brzozową znajduje się ciek wodny. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 149. Dostęp do drogi gminnej wewnętrznej ul. Dębowa – dz. nr 785/2, przez istniejący przepust na działce nr 782 stanowiącej rów własności Gminy Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-28 21:34:31 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  96/2023 z dnia 23 maja 2023 r
 
Wykaz nr  23/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00057659/2
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
działka nr
784/1
AM  1
Jednostka ewidencyjna:
160706_4 Otmuchów -
miasto
Obręb ewidencyjny: 160706_4.0005, Wójcice,
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia
0,0172 ha
Działka nr  784/1 AM 1 położona w Otmuchowie w obrębie ewidencyjnym Wójcice, przy ul. Brzozowej,  sklasyfikowana jako droga (dr), stanowiąca drogę gminną wewnętrzną.  Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna oznaczona jako ks 160. Pomiędzy działką a ulicą Brzozową znajduje się ciek wodny.  Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej.  Przeznaczona do zbycia  na poprawę zagospodarowania  nieruchomości sąsiedniej działka nr 149.  Dostęp do drogi  gminnej wewnętrznej ul. Dębowa – dz. nr 785/2, przez istniejący przepust na działce nr 782 stanowiącej rów własności Gminy Otmuchów.
Dla terenu obejmującego działkę  nr 784/1 poł. w Otmuchowie,  obręb ewidencyjny Wójcice brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Nieruchomość   zlokalizowana jest w obszarze terenów o charakterze mieszkalnym.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. działka nr 784/1  znajduje się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – z chwilą nabycia zgodnie z przeznaczeniem.
 
9.800,00 zł
(dziewięć tysięcy  osiemset złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Działka nr 784/1, ze względu na kształt, jest mało korzystna do samodzielnego zagospodarowania,  przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, nr 149, własności osoby fizycznej.
             
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, przysługuje osobie, która złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złoży oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustalona zgodnie z tą ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
Kształt działki wydłużony, nieregularny, ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od dnia 30.05.2023 roku do dnia 21.06.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Sporz. M. Gazda
Pobierz dane XML Wykaz nr 23/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 784/1 AM 1 położona w Otmuchowie w obrębie ewidencyjnym Wójcice, przy ul. Brzozowej, sklasyfikowana jako droga (dr), stanowiąca drogę gminną wewnętrzną. Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna oznaczona jako ks 160. Pomiędzy działką a ulicą Brzozową znajduje się ciek wodny. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 149. Dostęp do drogi gminnej wewnętrznej ul. Dębowa – dz. nr 785/2, przez istniejący przepust na działce nr 782 stanowiącej rów własności Gminy Otmuchów. Drukuj informację Wykaz nr 23/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 784/1 AM 1 położona w Otmuchowie w obrębie ewidencyjnym Wójcice, przy ul. Brzozowej, sklasyfikowana jako droga (dr), stanowiąca drogę gminną wewnętrzną. Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna oznaczona jako ks 160. Pomiędzy działką a ulicą Brzozową znajduje się ciek wodny. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 149. Dostęp do drogi gminnej wewnętrznej ul. Dębowa – dz. nr 785/2, przez istniejący przepust na działce nr 782 stanowiącej rów własności Gminy Otmuchów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-28 21:34:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-28 21:34:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-28 21:34:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony