ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 22/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1164/8 AM 13 położona w Otmuchowie, przy ul. Parkowej, sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz). Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Uzbrojenie w ciągu ulicy Parkowej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej oraz tereny parkowe. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 1183. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 106959 – działka nr 1164/1.

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-28 21:32:46 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  96/2023 z dnia 23 maja 2023 r
 
Wykaz nr  22/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00064302/7
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
działka nr
1164/8
AM  13
Jednostka ewidencyjna:
160706_4 Otmuchów -
miasto
Obręb ewidencyjny: 160706_4.0001, Otmuchów,
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia
0,0449 ha
Działka nr  1164/8 AM 13 położona w Otmuchowie, przy ul. Parkowej,  sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz).  Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Uzbrojenie w ciągu ulicy Parkowej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej oraz tereny parkowe.  Przeznaczona do zbycia  na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 1183. Bezpośredni dostęp do drogi  publicznej gminnej nr 106959 – działka nr 1164/1.
Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów – Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/20008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1164/8 położona w Otmuchowie, przy ul. Parkowej, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 71U, z podstawowym przeznaczeniem terenu: zabudowa usługowa: usługi komercyjne, administracji, turystyki (w tym budynki zamieszkania zbiorowego – hotel, motel, pensjonat), usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi oświaty i wychowania.
 
Działka przeznaczona do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania prowadzonej działalności gospodarczej.
 
27.000,00 zł
(dwadzieścia siedem tysięcy  złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Działka nr 1164/8, ze względu na wydłużony kształt, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania,  przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, nr 1183, własności osób fizycznych.
             
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, przysługuje osobie, która złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złoży oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustalona zgodnie z tą ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
Kształt działki wydłużony, nieregularny, ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od dnia 30.05.2023 roku do dnia 21.06.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Sporz. M. Gazda
Pobierz dane XML Wykaz nr 22/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1164/8 AM 13 położona w Otmuchowie, przy ul. Parkowej, sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz). Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Uzbrojenie w ciągu ulicy Parkowej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej oraz tereny parkowe. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 1183. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 106959 – działka nr 1164/1. Drukuj informację Wykaz nr 22/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1164/8 AM 13 położona w Otmuchowie, przy ul. Parkowej, sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz). Działka niezabudowana, teren nieruchomości płaski, kształt regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Użytkowana jako tereny zieleni przydomowej. Uzbrojenie w ciągu ulicy Parkowej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej oraz tereny parkowe. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działka nr 1183. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 106959 – działka nr 1164/1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-28 21:32:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-28 21:32:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-28 21:32:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony