ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 12/ 2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje udział 18/1000 części działki nr 848 o pow. 0,0208 ha. Przedmiotem sprzedaży jest: Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku mieszkanlego wielorodzinnego, trzykondygacyjnego, w Otmuchowie, przy ul. 1 Maja nr 9, składający się z 1 pokoju, przedsionka, kuchni, łazienki, wc na korytarzu w udziale 50%, o pow. Użytkowej 30,11 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne (komórka) o pow. 3,63 m2 oraz udział 50% w piwnicy - 1,8 m².

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-09 19:00:38 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  35 /2023  z dnia 03 marca 2023 r 
Wykaz nr  12/ 2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia  30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r
 Nr 2 poz. 59), Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
OP1N/00082848/8
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
Nieruchomość obejmuje udział  18/1000 części działki nr 848  o  pow. 0,0208 ha.
 Arkusz mapy  111
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_4.0001 Otmuchów G1064.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiada   bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej – ul. 1 Maja.
Sprzedaż udziału w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 30,11 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,63 m², a także udziałem 50% w piwnicy  o pow. 1,8 m² w drodze rokowań bezprzetargowych, na rzecz najemcy lokalu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 1, utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
Przedmiotem sprzedaży jest :
Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny  nr 1  położony  na parterze budynku mieszkanlego wielorodzinnego, trzykondygacyjnego, w Otmuchowie, przy ul. 1 Maja nr 9,  składający  się z 1 pokoju, przedsionka, kuchni, łazienki, wc na korytarzu w udziale 50%,  o pow. Użytkowej 30,11  m2. Lokal posiada pomieszczenie  przynależne (komórka) o pow. 3,63 m2  oraz udział 50% w piwnicy -  1,8 m².
Nabycie lokalu mieszkalnego nr  1 następuje wraz z udziałem wynoszącym 18/100 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 848 łącznego obszaru 0,0208 ha poł. w Otmuchowie, przy ul. 1 Maja 9
Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu nr 1.
Dla lokalu nr 1 będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
Na podstawie Uchwały nr XXXI/310/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r., budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 9 w Otmuchowie został ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
 Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód  gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087)  działka nr 848 położona w obrębie geodezyjnym Otmuchów, znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczaniem zabudowy usługowej: usługi komercyjne (działalność nieuciążliwa) – oznaczonego na rys. Planu symbolem 22MN(u).
Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Działka o kształcie nieregularnym, korzystna dla zabudowy.
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
58 000,00.zł
(pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 
 
Cena nabycia po uwzględnieniu bonifikaty 85 %  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
         
                 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie - telefonicznie  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-09 19:00:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-09 19:00:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-09 19:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony