ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 10/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki nr 397/7, 1349/2, położone w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowane jako droga, teren niezabudowany, nawierzchnia działki nr 1349/2 w części utwardzona trylinką. Działka nr 397/11, położona w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, teren niezabudowany, przez działkę przebiega sieć wodociągowa woD100. Kształt działek 397/7, 1349/2 nieregularny, mało korzystny do zagospodarowania, działka nr 397/11 posiada kształt regularny. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, w otoczeniu nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej i mieszkalnej. Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez drogę gminną wewnętrzną utwardzoną, oznaczoną jako działki nr 405/1 i 397/4.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-09 18:56:10 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 35/2023 z dnia 03 marca 2023 r
 
Wykaz nr 10/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00041091/7 (dz. 397/7)
OP1N/00030198/7 (dz. 397/11)
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki nr
397/7, 397/11
AM 6
Jednostka ewidencyjna:
160706_4.0001, Otmuchów -
miasto, ul. Krakowska
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia ogółu
0,0646 ha
Działki nr 397/7, położona w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowana jako droga, teren niezabudowany. Działka nr 397/11, położona w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, teren niezabudowany, przez działkę przebiega sieć wodociągowa woD100. Kształt działki 397/7 nieregularny, mało korzystny do zagospodarowania, działka nr 397/11 posiada kształt regularny. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, w otoczeniu nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej i mieszkalnej. Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez drogę gminną wewnętrzną utwardzoną, oznaczoną jako działki nr 405/1 i 397/4.
Dla terenu obejmującego działki nr 397/7, 397/11 poł. w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Działki zlokalizowane są w obszarze terenów o funkcji usługowej i mieszkalnej.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. przedmiotowe działki zlokalizowane są w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na mapie symbolem MN.
 
40.000,00 zł
( czterdzieści tysięcy złotych )
 
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość własności Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
O przysługującym prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie lub pod nr telefonu 77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Gazda
Pobierz dane XML Wykaz nr 10/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki nr 397/7, 1349/2, położone w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowane jako droga, teren niezabudowany, nawierzchnia działki nr 1349/2 w części utwardzona trylinką. Działka nr 397/11, położona w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, teren niezabudowany, przez działkę przebiega sieć wodociągowa woD100. Kształt działek 397/7, 1349/2 nieregularny, mało korzystny do zagospodarowania, działka nr 397/11 posiada kształt regularny. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, w otoczeniu nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej i mieszkalnej. Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez drogę gminną wewnętrzną utwardzoną, oznaczoną jako działki nr 405/1 i 397/4. Drukuj informację Wykaz nr 10/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki nr 397/7, 1349/2, położone w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowane jako droga, teren niezabudowany, nawierzchnia działki nr 1349/2 w części utwardzona trylinką. Działka nr 397/11, położona w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp, teren niezabudowany, przez działkę przebiega sieć wodociągowa woD100. Kształt działek 397/7, 1349/2 nieregularny, mało korzystny do zagospodarowania, działka nr 397/11 posiada kształt regularny. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, w otoczeniu nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej i mieszkalnej. Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez drogę gminną wewnętrzną utwardzoną, oznaczoną jako działki nr 405/1 i 397/4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-09 18:56:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-09 18:56:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 09:44:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony