ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 14/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 143/4 AM 1 położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako pastwisko klasy III (PsIII). Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu południowym, kształt nieregularny, przez działkę przebiega napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Brak uzbrojenia terenu w podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Kształt działki 143/4 nieregularny, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, ze względu na nachylenie gruntu, odległości od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania posiadanego udziału w działce sąsiedniej nr 143/2. Teren ten stanowi bezpośrednie wejście do lokalu nr 3, znajdującego się w budynku nr 69, poł. w Łące. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej drogę publiczną powiatową nr 1633O – działka nr 44/2, oraz drogę publiczną gminną nr 106925O – działka nr 44/1.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 47/2023 z dnia 17 marca 2023 r
 
Wykaz nr 14/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00032626/1
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
działka nr
143/4
AM 1
Jednostka ewidencyjna:
160706_5 Otmuchów -
obszar wiejski,
Obręb ewidencyjny: 160706_5.0016, Łąka,
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia
0,0448 ha
Działka nr 143/4 AM 1 położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako pastwisko klasy III (PsIII). Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu południowym, kształt nieregularny, przez działkę przebiega napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Brak uzbrojenia terenu w podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Kształt działki 143/4 nieregularny, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, ze względu na nachylenie gruntu, odległości od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania posiadanego udziału w działce sąsiedniej nr 143/2. Teren ten stanowi bezpośrednie wejście do lokalu nr 3, znajdującego się w budynku nr 69, poł. w Łące. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej drogę publiczną powiatową nr 1633O – działka nr 44/2, oraz drogę publiczną gminną nr 106925O – działka nr 44/1.
Dla działki nr 143/4 poł. w Łące, brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Działka zlokalizowana jest w obszarze terenów o funkcji mieszkalnej.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na mapie symbolem MN.
 
13.000,00 zł
( trzynaście tysięcy złotych )
 
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Działka nr 143/4, ze względu na nieregularny kształt, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, oraz nachylenie gruntu, odległość od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania udziału w działce nr 143/2 własności osób fizycznych.
O przysługującym prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, przysługuje osobie, która złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złoży oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustalona zgodnie z tą ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
Kształt działki wydłużony, nieregularny, ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie lub pod nr telefonu 77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Sporz. M. Gazda
Pobierz dane XML Wykaz nr 14/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 143/4 AM 1 położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako pastwisko klasy III (PsIII). Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu południowym, kształt nieregularny, przez działkę przebiega napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Brak uzbrojenia terenu w podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Kształt działki 143/4 nieregularny, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, ze względu na nachylenie gruntu, odległości od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania posiadanego udziału w działce sąsiedniej nr 143/2. Teren ten stanowi bezpośrednie wejście do lokalu nr 3, znajdującego się w budynku nr 69, poł. w Łące. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej drogę publiczną powiatową nr 1633O – działka nr 44/2, oraz drogę publiczną gminną nr 106925O – działka nr 44/1. Drukuj informację Wykaz nr 14/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 143/4 AM 1 położona w obrębie ewidencyjnym Łąka, gm. Otmuchów, sklasyfikowana jako pastwisko klasy III (PsIII). Teren nieruchomości o lekkim nachyleniu południowym, kształt nieregularny, przez działkę przebiega napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Brak uzbrojenia terenu w podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią zabudowania o funkcji mieszkalnej. Kształt działki 143/4 nieregularny, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania, ze względu na nachylenie gruntu, odległości od drogi publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania posiadanego udziału w działce sąsiedniej nr 143/2. Teren ten stanowi bezpośrednie wejście do lokalu nr 3, znajdującego się w budynku nr 69, poł. w Łące. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej drogę publiczną powiatową nr 1633O – działka nr 44/2, oraz drogę publiczną gminną nr 106925O – działka nr 44/1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-23 10:34:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-23 10:34:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-23 10:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji