ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ z dnia 03 listopada 2023 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 03 listopada 2023 roku na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowana działkę nr 1232, poł. w Otmuchowie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-05 17:01:59 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

PROTOKÓŁ
z dnia 03 listopada 2023 r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 03 listopada 2023 roku  na sprzedaż nieruchomości obejmująca niezabudowana działkę nr 1232, poł. w Otmuchowie.
 
Komisja w składzie:
1.Przewodniczący Komisji – Magdalena Pośpiech
2.Członek Komisji -  Justyna Biskup
3.Członek Komisji – Gabriela Król
 
powołana Zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa do przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów stwierdza co następuje : na ogłoszony na dzień 03 listopada 2023 roku VII publiczny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości obejmującą działkę nr 1232 położoną w Otmuchowie nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i lasu komunalnego, nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie.
1. termin i miejsce / rodzaj przetargu: 03.11.2023r / nieograniczony,
2.oznaczenie nieruchomości: działka nr 1232 obszaru 0,1524ha,  jednostka ewidencyjna: Otmuchów, AM 13,  KW OP1N/00045593/4
3.obciążanie nieruchomościami: nieruchomość wolna jest od obciążeń, nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu,
4.sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów. Dla zagospodarowania działki  nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy  określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
5. wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów:  brak
6. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
7. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
8. cena wywoławcza nieruchomości netto: 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych 00/100)
9. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: -
  1. informacja o złożonych ofertach: brak złożonych ofert
 
Uzasadnienie podjętej decyzji przez komisje przetargową:
Na ogłoszony w/w przetarg nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie w określonej wysokości.  Wobec powyższego przetarg okazał się bezskuteczny.
« powrót do poprzedniej strony