ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROTOKÓŁ z dnia 09 października 2023r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 09 października 2023 roku na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Maciejowicach 58F na działce nr 121/14 , poł. w Maciejowicach.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-11 16:37:04 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 09 października 2023r
 
PROTOKÓŁ
 
z dnia 09 października 2023r z bezskutecznego przetargu ogłoszonego na dzień 09 października 2023 roku  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Maciejowicach 58F na działce nr 121/14 , poł.  w Maciejowicach.
 
Komisja w składzie:
1.Przewodniczący Komisji – Magdalena Pośpiech
2.Członek Komisji -  Magdalena Gazda
3.Członek Komisji - Justyna Biskup
4.Członek Komisji – Gabriela Król
powołana Zarządzeniem Burmistrza Otmuchowa do przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów stwierdza co następuje : na ogłoszony na dzień 09 października 2023 roku I publiczny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Maciejowicach 58F – działka nr 121/14,  nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie.
1. termin i miejsce / rodzaj przetargu: 09.10.2023r / nieograniczony,
2. oznaczenie nieruchomości: Udział 294/10 000 części budynku i działki nr 121/14 obszaru 0,3800 ha,  jednostka ewidencyjna: Maciejowice, AM 3,  KW OP1N/00070976/7 niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 5,
3.obciążanie nieruchomościami: nieruchomość wolna jest od obciążeń, nie ma ograniczeń w jej rozporządzaniu,
4. zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość zabudowa zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego,
5. wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów:  brak
6. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
7. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak
8. cena wywoławcza nieruchomości netto:  225 000,00 zł. (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
9. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak uczestników przetargu,
  1. informacja o złożonych ofertach: brak złożonych ofert .
 
Uzasadnienie podjętej decyzji przez komisje przetargową:
Na ogłoszony w/w przetarg nie wpłynęło wadium w określonym w ogłoszeniu terminie i  w określonej wysokości.  Wobec powyższego przetarg okazał się bezskuteczny.
Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu .
« powrót do poprzedniej strony