ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 149/8 w Otmuchowie, obręb: Sarnowice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-27 17:47:17 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 27.11.2023 r.
WK.6220.10.1.2023.JM 
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania  
 
             Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz § 3 ust.1 pkt. 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pana Andrzeja Bagińskiego ul. Perłowa 5, 48-385 Otmuchów, działającego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Grubiak - ARCHIPIO, ul. Mariacka 14-16 14-16 m 2, 48-304 Nysa, z dnia     23.11.2023 r.  (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 23.11.2023 r.), uzupełniony w dniu 24.11.2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie zespołu 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 149/8 w Otmuchowie, obręb: Sarnowice”, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie.           
 
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej ustawą OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej spawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie  oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie. 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.       
             Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
            Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:   , a także w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.           

 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca:
  2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  OOŚ;
  1. a/a.
 
Sprawę prowadzi: Janina Mazek,
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-27 17:47:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-27 17:47:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-18 17:16:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony