ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji przez Firmę: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-20 14:06:06 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 20.11.2023 r.
WK.6220.8.8.2023.JM 
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Działając na podstawieart. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 oraz w związku z art. 66,art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1029 ) - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów     
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu w dniu 17.11.2023 r. postanowienia nr WK.6220.8.7.2023.JM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji przez Firmę: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
        Z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:               
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;        
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie; 
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

          Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.         

Otrzymują:
1. Inwestor: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa        
2. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa          
3. a/a     
               
Sprawę prowadzi:  
Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,janina.mazek@otmuchów.pl
Pobierz dane XML O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji przez Firmę: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Drukuj informację O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji przez Firmę: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-20 14:06:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-20 14:06:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-20 14:06:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony