ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów 2 o mocy do 70 MW” zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 172/1, 171/7, 171/6, 82, 74/2, 73/5 obręb Maciejowice oraz 29/2, 27, 28, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 30/1, 29/1, 29/3, 37, 30/4, 36/2, 123/3, 160/1, 158, 130/2, 155/1, 155/2, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 125/2, 126/4, 126/3, 126/1, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem firmy: SV 16 Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud. M. 03-766 Warszawa z dnia 7.12.2022 r. (wpływ do Urzędu M i G w Otmuchowie w dniu 09.12.2022 r.), uzupełnionym w dniu 22.12.2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-20 13:48:31 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  23.10.2023 r.
WK.6220.1.9.2023.JM                                                                                 
O B W I E S Z C Z E N I E
             Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) -          
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
         podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do  przeprowadzania                               
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 02.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów 2 o mocy do 70 MW” zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 172/1, 171/7, 171/6, 82, 74/2, 73/5 obręb Maciejowice oraz 29/2, 27, 28, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 30/1, 29/1, 29/3, 37, 30/4, 36/2, 123/3, 160/1, 158, 130/2, 155/1, 155/2, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 125/2, 126/4, 126/3, 126/1, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem firmy: SV 16 Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud. M. 03-766 Warszawa z  dnia 7.12.2022 r. (wpływ do Urzędu M i G w Otmuchowie w dniu 09.12.2022 r.), uzupełnionym w dniu 22.12.2023 r.
 
Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii, postanowień  i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. 
           Informuję, iż:
  1.  istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.6.2023.PK z dnia 23.01.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 23.012023 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.3.2023.HW z dnia 16.01.2023 r.  (wpływ do UM i G w dniu 16.06.2023 r.) i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.5.2023.JP z dnia 08.02.2023 r., w których wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych;
  2. w dniu 18.10.2023 r. wnioskodawca przedłożył w tut. Urzędzie Raport o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, którego egzemplarz przesłano do RDOŚ Opole – celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
W dniach od  dnia 24 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów.
Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów (pokój nr 17- I piętro).  
   
 
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń: Maciejowice, Otmuchów Obr.: Sarnowice).
 
 
Otrzymują :
  1. Inwestor: SV 16 Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud. M. 03-766 Warszawa
  2. właściciele działek przez obwieszczenie - art.49 Kpa.,
  3. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
      
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów 2 o mocy do 70 MW” zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 172/1, 171/7, 171/6, 82, 74/2, 73/5 obręb Maciejowice oraz 29/2, 27, 28, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 30/1, 29/1, 29/3, 37, 30/4, 36/2, 123/3, 160/1, 158, 130/2, 155/1, 155/2, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 125/2, 126/4, 126/3, 126/1, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem firmy: SV 16 Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud. M. 03-766 Warszawa z dnia 7.12.2022 r. (wpływ do Urzędu M i G w Otmuchowie w dniu 09.12.2022 r.), uzupełnionym w dniu 22.12.2023 r. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów 2 o mocy do 70 MW” zlokalizowanej na działkach o nr ewid: 172/1, 171/7, 171/6, 82, 74/2, 73/5 obręb Maciejowice oraz 29/2, 27, 28, 31, 32, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 30/1, 29/1, 29/3, 37, 30/4, 36/2, 123/3, 160/1, 158, 130/2, 155/1, 155/2, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 125/2, 126/4, 126/3, 126/1, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem firmy: SV 16 Sp. z o.o., Plac Konesera 12 bud. M. 03-766 Warszawa z dnia 7.12.2022 r. (wpływ do Urzędu M i G w Otmuchowie w dniu 09.12.2022 r.), uzupełnionym w dniu 22.12.2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-20 13:48:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-20 13:48:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-20 13:50:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony