ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW o wydaniu decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Otmuchów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu Bukowa, działka nr 8, Obręb: Buków, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem złożonym przez inwestora Firmę: Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-12 14:05:38 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 12.10.2023 r.   
WK. 6220.6.25.2021.JM       
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW
o wydaniu decyzji  odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U z 2023 r.  poz.775)  oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)  -            
              
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia strony postępowania, iż:
 
w dniu 11.10.2023 r. wydana została decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WK.6220.6.24.2021.JM dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Otmuchów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu Bukowa, działka nr 8, Obręb: Buków,  gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem złożonym przez inwestora Firmę: Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 25.06.2020 r.) z dnia 23.02..2021 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 24.02.2021 r.) - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) „doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.    
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          
            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. z treścią decyzji, w tym również z uzgodnieniem dokonanym  z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (I piętro) pokój nr 17 (tel. 77 431 50 16 wew. 345) w godzinach pracy Urzędu.        
            Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w  dniu  18.10.2023 r.
 
Otrzymują:
  1. Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A,
00-034 Warszawa, pełnomocnik P .Marcin Bagiński - RTB Developer
Sp. z  o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk
  1. Właściciel działki,
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 Kpa;
  3. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345,        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-12 14:05:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-12 14:05:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-12 14:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony