ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w obrębie Kwiatków”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego do realizacji przez Firmę PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-11 17:37:36 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 12.09.2023 r.
WK.6220.5.8.2023.JM 
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Działając na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 oraz w związku z art. 66,  art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1029 ) -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów 

zawiadamia strony postępowania  


o wydaniu w dniu 11.09.2023 r. postanowienia nr WK.6220.5.7.2023.JM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w obrębie Kwiatków”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego do realizacji przez Firmę PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz.      
 
Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:               
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;   
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie;       
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
 
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.      

Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.   
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.         

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          
 
Otrzymują:
1. Inwestor           
2. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa         
3. a/a     
               
Sprawę prowadzi:  
Janina Mazek , tel. 77 431 5016 wew.345 ,janina.mazek@otmuchów.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-11 17:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-11 17:37:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11 17:37:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony