ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie - Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 29.05.2023 r.) Pana Andrzeja Boroń, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Piotr Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 05.05.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-06 16:22:37 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Otmuchów, dnia  05.09.2023 r.    
 WK.6220.4.6.2023.JM    
 
OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż
 1. w dniu 22 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.206.2023.PK z dnia 22 czerwca 2023 r. o wyrażeniu opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski,  województwo opolskie;        
   
 2. w dniu 16 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.43.2023.HW z dnia 14 czerwca 2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski,  województwo opolskie;  
   
 3. w dniu 12 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.67.2023.JP z dnia  10 lipca 2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na  środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski,  województwo opolskie;        
   
 4. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów w prowadzonej sprawie  oraz zgłoszenia uwag w terminie 7-miu dni od daty skutecznego ogłoszenia. 
 
              Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski,  województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 29.05.2023 r.) Pana Andrzeja Boroń, w imieniu którego występuje pełnomocnik:  P. Piotr Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 05.05.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
 
              Z powyższą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 17, w godzinach:  8.00 - 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 345.
            Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych i możliwości zapoznania się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie  (www.otmuchow.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                Otrzymują:
 1. Wnioskodawca: Andrzej Boroń, Kałków 112/3, 48-385 Otmuchów,
 2. Pełnomocnik: Piotr Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa   
 3. BIP   UM i G w  Otmuchowie,
 4. Tablice ogłoszeń w UM i G w Otmuchowie,
 5.  a/a.              
 
 
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie - Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 29.05.2023 r.) Pana Andrzeja Boroń, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Piotr Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 05.05.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie - Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”, realizowanego na terenie działki nr 240 w Otmuchowie, Obręb: Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 29.05.2023 r.) Pana Andrzeja Boroń, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Piotr Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 05.05.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 16:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 16:22:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 16:22:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony