ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Otmuchów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu Bukowa, działka nr 8, Obręb: Buków, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.

Informacja ogłoszona dnia 2023-06-03 17:55:18 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 29.05.2023 r.   
WK.6220.6.22.2021
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW 
 
            Na podstawie art. 10 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 79 ust. 1 oraz stosownie do art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej ustawą ooś, w toku postępowania toczącego się na wniosek Firmy: Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego - RTB Developer Sp. z  o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy  fotowoltaicznej „Otmuchów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu Bukowa, działka nr 8, Obręb: Buków,  gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
zawiadamia Strony
-  o  możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed zakończeniem postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy  fotowoltaicznej „Otmuchów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu Bukowa, działka nr 8, Obręb: Buków,  gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.;
-  o  wydaniu w dniu 19 maja 2023 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - postanowienia nr WOOŚ.4220.36.2023.BB o odmowie uzgodnienia Wnioskodawcy warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
          Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym głównie na walory krajobrazowe, charakterystyczne dla obszarów chronionych, w rozstrzygnięciu powyższego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostanie uwzględniona treść ww. dokumentu wraz ze wskazaniami i przesłankami, zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
          Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez Pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres:  w terminie 30  dni od daty publicznego obwieszczenia.
         Z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, od poniedziałku do piątku w  godzinach  8.00-15.00.
        Informujemy, ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty, osobiście lub poprzez skrzynkę e-mail: .
        Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie nastąpiło dnia  02 czerwca  2023 r.
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-03 17:55:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-03 17:55:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-03 17:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony