ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż: w dniu 22 września 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.317.2023.IM z dnia 22.09.2023 r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, planowanego do realizacji zgodnie z wnioskiem Firmy: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia; w dniu 11.09.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NZ.9022.4.56.2023.HW z dnia 08.09.2023 r. dot. zwolnienia inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; w dniu 16.10.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.105.2023.JP z dnia 13.10.2023 r. dot. nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż: w dniu 22 września 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.313.2023.IOC.2 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 30 MWp na działkach nr 899/5, 899/6, 899/7, 899/8, 899/9, 191,192, 193, Obręb Otmuchów, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie; planowanego do realizacji zgodnie z wnioskiem Firmy: SUN HUNTER Sp. z o.o. ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków z dnia 30.06.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 12.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia; w dniu 08.09.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NZ.9022.4.55.2023.HW z dnia 06.09.2023 r. dot. zwolnienia inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; w dniu 16.10.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.103.2023.JP z dnia 12.10.2023 r. dot. zwolnienia inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Nawigacja między stronami listy informacji