ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/334/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022" - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Otmuchów lub inne uprawnione podmioty - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/330/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
18:30:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony