ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/362/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/360/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/359/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach (kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na renowację wypraw tynkarskich, detalu architektoniczngo, wykonanie nowych obróbek blacharskich i powłok malarskich elewacji wieży - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:26:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVI/358/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń, demontaż rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję rzeźb, impregnację drewna rzeźb, uzupełnienie ubytków, montaż rzeźb - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-04-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:02:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXV/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
20:02:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXV/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
20:02:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXV/355/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
20:02:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXV/354/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Otmuchów w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony