ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/388/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/387/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/386/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/384/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Powiatu Nyskiego - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 15452/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 14395/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony