ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:36:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLII/399/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:36:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLII/398/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:36:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLII/397/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:36:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLII/396/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
19:36:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLII/395/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLI/394/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:16:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLI/393/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:16:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XLI/392/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/391/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/390/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony