ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:43:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 15452/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
17:43:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XL/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 14395/22 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/379/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój- Olsztyn - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/376/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis
14:18:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXIX/375/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2022-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:08:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2022 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony