ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 32/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość gruntowa, obejmująca niezabudowaną działkę nr 578 obszaru 0,9997 ha położoną w Otmuchowie ul. Warszawska. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, o kształcie nieregularnym. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji mieszkalnej i usługowej. Dojazd i dojście do drogi o nawierzchni asfaltowej. Sprzedaż z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, przeznaczenie dopuszczalne: parking ( oznaczone na rysunku planu symbolem 1KS,U).

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-30 16:57:01 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 172 /2022 z dnia 24 sierpnia 2022r
 
Wykaz nr 32/2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00045593/4 Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
Działka nr 578
Jednostka ewidencyjna:
160706_4.0001 Otmuchów – miasto powiat nyski, woj. opolskie
Jednostka rejestrowa: G. 788
a. m. 8
Grunty orne klasy RIVa.
 
0, 9997 ha,
 
Nieruchomość gruntowa, obejmująca niezabudowaną działkę nr 578 obszaru 0,9997 ha położoną w Otmuchowie ul. Warszawska. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, o kształcie nieregularnym. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji mieszkalnej i usługowej. Dojazd i dojście do drogi o nawierzchni asfaltowej.
Sprzedaż z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, przeznaczenie dopuszczalne: parking ( oznaczone na rysunku planu symbolem 1KS,U).
 
Nieruchomość posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością zabudowy usługowej ; dopuszczalnie- parking. Zabudowa zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej, zatwierdzonym uchwałą nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 września2007 r. działka nr 578przeznaczona na cele nierolnie i nieleśne,podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, dopuszczalnie parking.(1KS,U).
 
890 000,00 zł
(osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
O przysługującym prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie lub pod nr telefonu 77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-30 16:55:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-30 16:57:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30 16:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony