ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje działki nr 631/9 i 631/10 łącznego obszaru 0,2600 ha, położona w Otmuchowie, obręb ewidencyjny Wójcice w rejonie ulicy Topolowej , w otoczeniu terenów mieszkaniowych i rekreacyjno- wypoczynkowych nad zbiornikiem nyskim. Teren płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Nieruchomość o kształcie regularnym, wydłużonym. W pasie ulicy Topolowej zlokalizowane są sieci: wodociągowa i energetyczna. Dojazd i dojście drogą gruntową nieutwardzoną.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-31 15:33:36 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  20/2022 z dnia  28 stycznia  2022r
 
Wykaz nr  3/2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00064133/1
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Działki nr : -631/9,
-631/10
a. m.6
Jednostka ewidencyjna:
160706_4.0005, Wójcice
gm. Otmuchów – obszar miasto Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie
 
0,2600 ha
 
Nieruchomość obejmuje działki nr 631/9 i 631/10 łącznego obszaru  0,2600 ha, położona w Otmuchowie, obręb ewidencyjny Wójcice w rejonie ulicy Topolowej  , w otoczeniu terenów  mieszkaniowych i rekreacyjno- wypoczynkowych nad zbiornikiem nyskim.  Teren  płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody.
Nieruchomość o kształcie regularnym, wydłużonym. W pasie ulicy Topolowej zlokalizowane są sieci: wodociągowa i energetyczna.  Dojazd i dojście drogą gruntową nieutwardzoną.
 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r. ww. działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej.
 
 
110.000,00 zł
( sto dziesięć  tysięcy) złotych.
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na cele mieszkalno- letniskowe lub  rekreacyjno- wypoczynkowe.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 50 17 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-31 15:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-31 15:33:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 15:33:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony