ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Lokal mieszkalny 2 wraz z udziałem 127/1000 cz. w nieruchomości wspólnej, obejmująca działkę nr 505/2 łącznego obszaru 0,1157 ha położona w Bukowie. Lokal mieszkalny nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 37,10m2 składający się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, . Do lokalu przynależna jest komórka w budynku gospodarczym o pow. 9,63m2.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-31 15:31:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  2  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  20/2022 z dnia  28 stycznia 2022r
Wykaz nr  2/2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00066131/1
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Działka nr  505/2
Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0003 Otmuchów –  obręb Buków a.,m.1 gm. Otmuchów woj. opolskie.
Jedn. rej.   G.227.
 
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 37,10 m2
 
Działka nr 505/2 o pow. 0,1157 ha- udział w  127/1000 w działce i częściach wspólnych budynku.
 
Lokal mieszkalny 2 wraz z udziałem 127/1000 cz. w nieruchomości wspólnej, obejmująca działkę nr 505/2 łącznego obszaru 0,1157 ha położona  w Bukowie. Lokal mieszkalny nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 37,10m2 składający się z 2-ch  pokoi, kuchni, łazienki z wc, . Do lokalu przynależna jest komórka w budynku gospodarczym o pow. 9,63m2..
 Dla lokalu nr 2 będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonych uchwałą nr XXXII/274/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 kwietnia 2006 r. działka nr 505/2 – obręb Buków zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
91 000,00 zł
(dziewięćdziesiąt jeden  tysięcy) złotych.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
Najemcy lokalu  przy wpłacie jednorazowej przysługuje bonifikata 95% ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na warunkach określonych w  uchwale Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002.
 
Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
 
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 50 17 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-31 15:31:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-31 15:31:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 15:31:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony