ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 1 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest : Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 1-3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju powierzchni użytkowej 37,72 m2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 8 następuje wraz z udziałem wynoszącym 2/100 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 735 łącznego obszaru 0,0470 ha poł. w Otmuchowie ul. Krakowska nr 1-3.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-31 15:27:51 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  20 /2022 z dnia 28 stycznia   2022r 
Wykaz nr  1 / 2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59)
Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00033126/3
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
Nieruchomość obejmuje udział  2/100 części działki nr 735 o  pow. 0,0470 ha.
 Arkusz mapy  10
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0001G6.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym, posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sprzedaż udziału w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 8   o powierzchni 37,72 m 2 w drodze przetargu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 8  , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny   nr 8  położony  na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 1-3 składający  się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju  powierzchni użytkowej 37,72  m2  .  Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 8 następuje wraz z udziałem wynoszącym  2/100 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr  735  łącznego obszaru 0,0470 ha poł. w Otmuchowie ul. Krakowska nr 1-3. 
Sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego.
 
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 735  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej.
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji , ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
150 000,00.zł
(sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla lokalu nr 8  będącego przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie- telefonicznie  77 431 50 17 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.   
 
Sporządził: M. Pośpiech
 
 
Pobierz dane XML Wykaz nr 1 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest : Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 1-3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju powierzchni użytkowej 37,72 m2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 8 następuje wraz z udziałem wynoszącym 2/100 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 735 łącznego obszaru 0,0470 ha poł. w Otmuchowie ul. Krakowska nr 1-3. Drukuj informację Wykaz nr 1 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest : Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 1-3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju powierzchni użytkowej 37,72 m2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 8 następuje wraz z udziałem wynoszącym 2/100 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 735 łącznego obszaru 0,0470 ha poł. w Otmuchowie ul. Krakowska nr 1-3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-31 15:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-31 15:27:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 15:27:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony