ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Listy osób zakwalifikowanych do przetargów 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym na dzień 20 stycznia 2022 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-19 08:12:41 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym ogłoszonym  na dzień 20 stycznia  2022 roku
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) komisja przetargowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr  7/2022 z dnia 17 stycznia  2022  roku w składzie:
 
1.
Artur Banasiak
Przewodniczący
2.
Magdalena Pośpiech
Członek
3.
Justyna Biskup
Członek
podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym w dniu 20 stycznia  2022 roku o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie  Sali Posiedzeń  ul. Rynek 1.
 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Otmuchów, oznaczona jako działka nr 857/3 o pow.0,0030  ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1N/ 00045593/4.
  Dział III zawiera wpis: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ.  Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawieraj wpisów – wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 2. Opis nieruchomości: działka nr 857/3 3 położona jest na terenie  płaskim, dobrze nasłonecznionym,  jest niezabudowana, użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Posiada kształt regularny, jest nieuzbrojona nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd od ulicy Kościuszki  poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 857/5. Ze względu na powierzchnie nie może stanowić samodzielnej nieruchomości i została przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub udziału w niej.  W najbliższym sąsiedztwie znajduje się  zabudowa mieszkaniowa. Posiada dobry dostęp do infrastruktury technicznej znajdującej się w ciągu ulic Kościuszki i 1 – Maja.  
 3.  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  działka nr 857/3 położona w Otmuchowie objęta jest miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008r, (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2008r, Nr 88, poz. 2087) i przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne , podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z możliwością zabudowy usługowej, usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa ( oznaczona na rysunku planu symbolem 23 MNu). : 
 4. Obciążenia nieruchomości : zbywana część nieruchomości stanowiąca działkę ewidencyjną nr 857/3  położona w obrębie Otmuchów  jest niezabudowana, wolna od długów i ciężarów.
 5. Uzasadnienie ograniczenia przetargu: mimo iż przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie  do terenów drogowych to dostęp do drogi publicznej jest możliwy po ustanowieniu prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działek nr 857/3 i 857/4. Działka ze względu na zbyt małą powierzchnie nie może stanowić samodzielnie działki pod zabudowę lecz zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości bądź jej udziału. Dlatego też przedmiot zbycia nie może funkcjonować samodzielnie i należało ograniczyć przetarg do właścicieli nieruchomości przyległych. 
 6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto : 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 )
 7. Komisja przetargowa stwierdziła, że do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym w dniu 20 stycznia  2022 o godz. 1400 zostają dopuszczone  następujące osoby:
 
Jan Michał SUCHY
Joanna Stawiarska
 
które złożyły pisemne zgłoszenie udziału w przetargu ograniczonym dot. sprzedaży działki nr 857/3 położonej w Otmuchowie oraz wniesione, w terminie określonym w ogłoszeniu, wymagane wadium w kwocie 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.
 
Podpisy komisji przetargowej:
 1. Artur Banasiak
 2.  Magdalena Pośpiech
 3.  Justyna Biskup
 
Szerzyny, dnia 18 stycznia  2022 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 22:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 08:12:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 08:15:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony