ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Nr 218/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-27 15:56:36 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Nr 218/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
 
 
Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327 z późn. zm.)
- Uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XL/319//2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami.
 
Czas trwania konsultacji:
Od dnia 18 października 2022 r.  do dnia 24 października 2022 r.
 
Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327 z późn. zm.).
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji:
  1. Zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy Otmuchów informacji o konsultacjach Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
 
Wynik konsultacji:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy.
 
« powrót do poprzedniej strony