ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie Wójcice w gminie Otmuchów”, realizowanej na terenie działek nr: 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 położonych w Otmuchowie, obręb: Wójcice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-18 09:53:08 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 13.07.2022 r.
WK.6220.7.1.2022 

 
O B W I E S Z E N I E
o wszczęciu postępowania  
 
Działając na podstawie art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)
zawiadamia
że na wniosek Firmy: PVE 280 Sp. Z o.o. ul. J.K. Chodkiewicza 7/1C 85-065 Bydgoszcz reprezentowanej przez członka zarządu Pana Adnana Qaraqish z dnia 06.07.2022 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 08.07.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie Wójcice w gminie Otmuchów”, realizowanej na terenie działek nr: 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 położonych w Otmuchowie, obręb: Wójcice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie”.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail: .
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Otrzymują:
  1. PVE 280 Sp. z o.o. ul. J.K. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz (adres do korespondencji: Ul. Bydgoska 20, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo);
  2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  3. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew. 345

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-18 09:53:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-18 09:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18 09:53:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony