ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.8 z dnia 19.01.2022 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów oraz do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, w którym poinformowano, iż w ślad za wezwaniem nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z 29.12.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy - przesłano do Inwestora pismo Pana Waldemara Michna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Filipcową, z dnia 05.01.2022 r. w celu odniesienia się do zawartych w nim uwag i wniosków.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-25 21:38:33 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  24.01.2022 r.   
 WK.6220.2.54.2014          
                                   
OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2273 z późniejszymi zmianami)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż
w dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.8 z dnia 19.01.2022 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra   Sp. z o. o,  Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów oraz do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, w którym poinformowano, iż w ślad za wezwaniem nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z 29.12.2021 r. dot. przedsięwzięcia  pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna  Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy  - przesłano do Inwestora pismo Pana Waldemara Michna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Filipcową, z dnia  05.01.2022 r. w celu odniesienia się do zawartych w nim uwag i wniosków.
          Niniejsze postępowanie stanowi kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., oraz prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r., po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole, 
przez:  1)  Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II  SA/Op 439/19;
           2)  Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20. 
              Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w wersji papierowej, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 9,  w godzinach:  8.00 - 15..00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 331.
            Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
           Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, Urzędzie Miejskim w Głuchołazach;
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Nadziejów, Kamienna Góra, gm. Otmuchów, Biskupów gm. Głuchołazy).
 
 
Otrzymują :
  1. Burmistrz Głuchołaz;;
  2. Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                w Micigóździe ul. Częstochowska 6, 
  3. Z-d Produkcyjny Kamienna Góra;
  4. a/a.
 
 
W załączeniu:
  1. Pismo W. Michna reprez. przez  pełn. Panią Beatę Filipcową  z dnia  05.01.2022 r.

Załączniki

Pobierz dane XML OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.8 z dnia 19.01.2022 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów oraz do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, w którym poinformowano, iż w ślad za wezwaniem nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z 29.12.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy - przesłano do Inwestora pismo Pana Waldemara Michna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Filipcową, z dnia 05.01.2022 r. w celu odniesienia się do zawartych w nim uwag i wniosków. Drukuj informację OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.8 z dnia 19.01.2022 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów oraz do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, w którym poinformowano, iż w ślad za wezwaniem nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z 29.12.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy - przesłano do Inwestora pismo Pana Waldemara Michna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Filipcową, z dnia 05.01.2022 r. w celu odniesienia się do zawartych w nim uwag i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 21:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 21:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 21:39:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony