ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie w dniu 29.12.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z dnia 29 grudnia 2021 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów – wzywające ww. Kopalnię do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy we wskazanym w piśmie zakresie - w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 15:32:07 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  31.12.2021 r.  
 WK.6220.2.53.2014         
                                    
OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie
w dniu 29.12.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z dnia 29 grudnia 2021 r.  skierowane do Kopalni Kamienna Góra   Sp. z   o. o,  Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów – wzywające ww. Kopalnię do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  dla realizacji przedsięwzięcia  pn.:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna  Góra",  na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy we wskazanym w piśmie zakresie -   w   terminie do dnia 11 lutego  2022 roku.
 
Niniejsze postępowanie stanowi kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., oraz prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r., po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole, 
przez:  1)  Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II  SA/Op 439/19;
           2)  Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20. 
 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w wersji papierowej, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 9,  w godzinach:  8.00 - 15..00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 331.
 
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
 1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, Urzędzie Miejskim w Głuchołazach;
 2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;
 3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Nadziejów, Kamienna Góra, gm. Otmuchów, Biskupów gm. Głuchołazy).
 
Otrzymują :
 1. Burmistrz Głuchołaz;;
 2. Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                w Micigóździe ul. Częstochowska 6, 
 3. Z-d Produkcyjny Kamienna Góra;
 4. a/a.
 
W załączeniu:
 1. Uzupełnienie raportu z dnia 02.12.2021r. (wersja elektroniczna); 
 2. Uzupełnienie raportu z dnia 29.11.2021r. (wersja elektroniczna);
 3. Pismo – wezwanie RDOŚ Opole. 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.331

Załączniki

Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie w dniu 29.12.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z dnia 29 grudnia 2021 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów – wzywające ww. Kopalnię do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy we wskazanym w piśmie zakresie - w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie w dniu 29.12.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.7 z dnia 29 grudnia 2021 r. skierowane do Kopalni Kamienna Góra Sp. z o. o, Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów – wzywające ww. Kopalnię do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy we wskazanym w piśmie zakresie - w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 15:32:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 15:32:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 07:16:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony