ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż w dniu 21 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów wydał postanowienie nr WK.6220.2.58.2014, z dnia 21.03.2022 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę jednolitej, uzupełnionej treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.10 z dnia 10 marca 2022 r. o odmowie Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów - uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. cyt. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie stanowiącym części działki nr: 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2 obręb Nadziejów oraz działki nr 495 obręb Biskupów - pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., oraz działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów - zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 10.06.2014 r.), przedłożony przez Inwestora Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z licznymi jego uzupełnianiami, dotyczący realizacji ww. przedsięwzięcia - wymaga ujednolicenia uwzględniającego wskazane w powyższym piśmie braki oraz zamieszczenia w nim szczegółowej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW ”, realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, postanowieniem z dnia 17.02.2022 r. nr WK.6220.3.8.2021, podjął zawieszone postępowanie administracyjne w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 21.02.2022 r. 
 
WK. 6220.3.10.2021
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW
 
              Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021. poz.1973 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021.poz.2373 ze zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
 
zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW ”,  realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów,  powiat nyski, województwo opolskie, postanowieniem z dnia 17.02.2022 r. nr WK.6220.3.8.2021, podjął  zawieszone postępowanie administracyjne w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
       Wnioskodawca - Firma Elektrownie MPA 8 Sp. z o.o. ul. Fabryczna 14, 62-065 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowana we wniosku przez pełnomocnika Pana Mikołaja Kuczyńskiego (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 09 lutego 2020 r.), poprzez Firmę wykonująca raport: Solaris Ventum Sp. z o.o. Plac Konesera 12 budynek M, 03-736 Warszawa (pełnomocnictwo z dnia 09.02.2020 r.)  przedłożyła w dniu 12 lutego 2022 r. raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
           Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pok. nr 17, w godz. pracy urzędu, tj. poniedziałek  8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel. 77 431 50 17 wew. 345.
           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
          Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie  (www.otmuchow.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Otrzymują:
1/ Wnioskodawca
2/ BIP   UM i G w  Otmuchowie,
3/ Tablice ogłoszeń w UM i G w Otmuchowie,
4 /a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
                                          

 
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW ”, realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, postanowieniem z dnia 17.02.2022 r. nr WK.6220.3.8.2021, podjął zawieszone postępowanie administracyjne w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW ”, realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, postanowieniem z dnia 17.02.2022 r. nr WK.6220.3.8.2021, podjął zawieszone postępowanie administracyjne w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-22 14:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-22 14:24:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-22 14:24:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji