ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wszczęciu postępowania w/s. pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawieart. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla osób fizycznych, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przystani pływającej (w miejsce istniejącego już pomostu wędkarskiego) na wodach Zbiornika Wodnego Nysa, wykonanej z gotowych elementów (5 modułów) o wymiarach 600 cm x 220 cm połączonych ze sobą za pomocą łączników, w kształcie odwróconej litery „L”. Łączna długość przystani wynosi 22,40 mb, szerokość w najszerszym miejscu 6,00 mb a łączna powierzchnia przystani pływającej wynosi 66,00 m2. Projektowana przystań pływająca zlokalizowana będzie na działce nr 808, AM-3 obręb ewid. 160706_4.0005 Wójcice, jedn. ewid. Otmuchów – miasto, powiat nyski, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: - początek przystani X- 5592122.0; Y- 6446804.0, - koniec przystani X- 5592110.0; Y- 6446813.0. Wejście na przystań pływającą odbywać się będzie po drewnianym trapie połączonym z przystanią za pomocą łączników o wymiarach 200 cm x 200 cm. Przystań zakotwiczona będzie za pomocą kotwic o wadze ok. 150 kg wykonanych w postaci betonowych obciążników ułożonych na dnie akwenu i połączonych z przystanią stalowymi łańcuchami o wzmocnionych ogniwach, będzie służyła do cumowania łodzi motorowych i skuterów oraz w celu rekreacji i rozrywki w ramach prywatnych zainteresowań inwestorów. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji ograniczał się będzie do powierzchni lustra wody Zbiornika Nyskiego zajmowanej przez przystań i przycumowane od niej łodzie o powierzchni 146,4 m2 dz. nr 808, AM-3 obręb ewid. 160706_4.0005 Wójcice, jedn. ewid. Otmuchów – miasto, powiat nyskiwłasność Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Salecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 14:11:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 14:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 14:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE - Na podstawie art. 97 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373), po wydaniu postanowienia z dnia 28 października 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie" oraz po odmowie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4221.12.2022.BB z dnia 18.03.2022 r. Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Inwestora, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę zweryfikowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.114.2022.TD - Na podstawieart. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej z terenu PSZOK o średnicy 200 mm zlokalizowanego na działce 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437), o rzędnej dna 220,73 m n.p.m., o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5586512.0 ; Y: 6438479.4 oraz przebudowę rowu na działce nr 371 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.371), poprzez wykonanie przepustu o długości ok 195,5m z rur PP SN 8 Ø 300 mm w pełni sączących na docinku 144,5 mb oraz na długości 55 mb z rur PP SN8 Ø 800 mm, początek przebudowy w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5585895.0 Y: 6438575.2, koniec przebudowy: X: 5586053.5 ; Y: 6438687.3 oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachów i terenów utwardzonych punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Piotrowicach Nyskich na działce 172/2 obręb 0022 Piotrowice Nyskie (160706_5.0022.172/2) do rzeki Płocha w km 6+236 zlokalizowanej na działce 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437) projektowanym wylotem. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437) oraz 371 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.371) gm. Otmuchów.

Nawigacja między stronami listy informacji