ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZZ Nysa - Inf. o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia DINO Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w formie zespołu skrzynek rozsączających, (STORMBOX - PipeLife) o powierzchni 43,20 m2, objętości czynnej: 24,72 m3 i rzędnej dna skrzynek: 222,85 m n.p.m. oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: geometrycznego środka zespołu skrzynek rozsączających X: 5586354.18; Y: 6442295.78 projektowanego na działce nr 13/10 obręb 0010 Kałków, gmina Otmuchów oraz na oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do projektowanego zespołu skrzynek wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z dróg wewnętrznych i manewrowych oraz powierzchni zadaszonej budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 13/10 obręb 0010 Kałków, gmina Otmuchów, w ilości: Q max/s=0,01887 m3/s, Q śr/roczne = 936,40 m3/rok. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. nr 13/10 obręb 0010 Kałków gmina Otmuchów (160706_5.0010.13/10).

Informacja o wszczęciu postępowania w/s. pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawieart. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla osób fizycznych, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przystani pływającej (w miejsce istniejącego już pomostu wędkarskiego) na wodach Zbiornika Wodnego Nysa, wykonanej z gotowych elementów (5 modułów) o wymiarach 600 cm x 220 cm połączonych ze sobą za pomocą łączników, w kształcie odwróconej litery „L”. Łączna długość przystani wynosi 22,40 mb, szerokość w najszerszym miejscu 6,00 mb a łączna powierzchnia przystani pływającej wynosi 66,00 m2. Projektowana przystań pływająca zlokalizowana będzie na działce nr 808, AM-3 obręb ewid. 160706_4.0005 Wójcice, jedn. ewid. Otmuchów – miasto, powiat nyski, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: - początek przystani X- 5592122.0; Y- 6446804.0, - koniec przystani X- 5592110.0; Y- 6446813.0. Wejście na przystań pływającą odbywać się będzie po drewnianym trapie połączonym z przystanią za pomocą łączników o wymiarach 200 cm x 200 cm. Przystań zakotwiczona będzie za pomocą kotwic o wadze ok. 150 kg wykonanych w postaci betonowych obciążników ułożonych na dnie akwenu i połączonych z przystanią stalowymi łańcuchami o wzmocnionych ogniwach, będzie służyła do cumowania łodzi motorowych i skuterów oraz w celu rekreacji i rozrywki w ramach prywatnych zainteresowań inwestorów. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji ograniczał się będzie do powierzchni lustra wody Zbiornika Nyskiego zajmowanej przez przystań i przycumowane od niej łodzie o powierzchni 146,4 m2 dz. nr 808, AM-3 obręb ewid. 160706_4.0005 Wójcice, jedn. ewid. Otmuchów – miasto, powiat nyskiwłasność Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie.

Nawigacja między stronami listy informacji