ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZZ Nysa - Inf. o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia DINO Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w formie zespołu skrzynek rozsączających, (STORMBOX - PipeLife) o powierzchni 43,20 m2, objętości czynnej: 24,72 m3 i rzędnej dna skrzynek: 222,85 m n.p.m. oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: geometrycznego środka zespołu skrzynek rozsączających X: 5586354.18; Y: 6442295.78 projektowanego na działce nr 13/10 obręb 0010 Kałków, gmina Otmuchów oraz na oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do projektowanego zespołu skrzynek wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z dróg wewnętrznych i manewrowych oraz powierzchni zadaszonej budowanego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 13/10 obręb 0010 Kałków, gmina Otmuchów, w ilości: Q max/s=0,01887 m3/s, Q śr/roczne = 936,40 m3/rok. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ew. nr 13/10 obręb 0010 Kałków gmina Otmuchów (160706_5.0010.13/10).

Nawigacja między stronami listy informacji