ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:23:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Otmuchów za 2020 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
20:23:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/250/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Projektu Rewitalizacji na lata 2016-2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/216/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:06:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXV/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony