ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Otmuchowie, obręb Wójcice - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
19:36:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVII/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Otmuchowie, obręb Wójcice - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:23:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
20:23:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
20:23:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/254/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restaratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
20:23:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVI/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2020 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony