ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/216/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok. - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie części drogi gminnej nr 106907 Maciejowice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/275/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony