ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:03:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:02:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów” - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:01:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:01:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Otmuchowie (obręb Wójcice) na wymianę napędu dzwonów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:00:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/287/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:00:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach (kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na remont elewacji kościoła etap II nawy głównej ściany południowej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:19:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXVIII/284/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony