ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/216/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/301/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/300/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/299/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie opłaty od posiadania psów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/297/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/295/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXIX/294/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony