ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/312/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/312/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/311/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/310/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2022-2025 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/309/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/308/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Grądach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otmuchów oraz nadania mu statutu - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
12:27:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXI/307/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia własności Gminy Otmuchów jako wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/305/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis
13:38:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXX/304/2021 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2021 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony