ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Najem 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 o powierzchni użytkowej 87,19 m2 składającego się z czterech pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnością Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie filia Kałków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-28 16:32:43 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów dn. 14.04.2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem:
 • Lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 o powierzchni użytkowej 87,19 m2 składającego się z czterech  pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnością Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Miejsko-Gminny  Dom Kultury w Otmuchowie filia Kałków ,
 • Przetarg odbędzie się w dniu
 • Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 10,00 zł (słownie dziesięć złotych 00/100) plus 23 % VAT.
 • Wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) winno być wniesione gotówką najpóźniej do
 • Postąpienie do przetargu wyniesie 1% ceny wywoławczej brutto
 • Przetarg jest ważny jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden uczestnik przetargu i nastąpi przynajmniej jedno postąpienie, a uczestnik przetargu nie posiada zaległości w stosunku do Gminy Otmuchów, złoży oświadczenie, że zapoznał się z warunkami najmu i je przyjmuje bez zastrzeżeń,
 • Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 10 dni od dnia przetargu,
 • Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przegrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium,
 • Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, itp.
 • Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27,
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje w tym dotyczące przetargów udzielane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27.
« powrót do poprzedniej strony