ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 65/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmująca działkę nr 105/2 łącznego obszaru 0,1048 ha położona w Suszkowicach gm. OTMUCHÓW , w otoczeniu terenów mieszkaniowych i terenów użytkowanych rolniczo. Teren niezabudowany, nieuzbrojony, płaski, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej drogą gruntową nieutwardzoną ( działka nr 118).

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-02 12:30:39 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  241/2021 z dnia  26 listopada  2021r
 
Wykaz nr  65/2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00050915/6
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr
 105/2
a. m. 1
Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0026,
SUSZKOWICE
gm. Otmuchów – obszar wiejski, powiat nyski, woj. opolskie
 
Łączny obszar 0,1048 ha
 
Nieruchomość  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmująca działkę nr 105/2  łącznego obszaru 0,1048 ha położona w Suszkowicach  gm. OTMUCHÓW  , w otoczeniu terenów  mieszkaniowych i terenów użytkowanych rolniczo.  Teren  niezabudowany, nieuzbrojony, płaski, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej drogą gruntową nieutwardzoną ( działka nr 118).
 
Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/295/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie  z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów działka nr 105/2  zlokalizowane są w w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej (MN). Dla obszaru I obejmującego części działki nr 105 została wydana decyzja nr 75/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji „ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 
 
46.000,00 zł
( czterdzieści sześć  tysięcy) złotych.
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość własności  Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 12:30:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 12:30:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 12:30:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony