ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 52/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1344/11 obszaru 0,0144ha położona w mieście Otmuchów przy ulicy Kościuszki. Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, uzbrojenie w ciągu ulicy Kościuszki. Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub jej udziału.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-03 20:06:48 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  9  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  208/2021 z dnia 25 października  2021r
 
Wykaz nr  52/2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
OP1N/00045593/4
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki.
 
 
 
 
 
Działka nr  1344/11
 
 AM 111
Jednostka ewidencyjna: Otmuchów-miasto, Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001 Otmuchów,
Jednostka rejestrowa: G.788
 
 
0,0144 ha,
 
Działka nr 1344/11 obszaru 0,0144ha położona  w mieście Otmuchów przy ulicy Kościuszki. Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, uzbrojenie w ciągu ulicy Kościuszki.  Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka  zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub jej udziału.
 
Działka nr 1344/11 położona w Otmuchowie objęta jest miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów-Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2008 r. Nr 88, poz. 2087),przeznaczona jest na cele nierolne i nieleśne, podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa- działalność nieuciążliwa, usługi komercyjne oraz wbudowana funkcja mieszkalna- oznaczona na rysunku planu symbolem 4U. 
 
11 000,00 zł
(jedenaście tysięcy ) złotych.
 
Do ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.
Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej lub posiadanego udziału. 
 
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech
Pobierz dane XML Wykaz nr 52/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1344/11 obszaru 0,0144ha położona w mieście Otmuchów przy ulicy Kościuszki. Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, uzbrojenie w ciągu ulicy Kościuszki. Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub jej udziału. Drukuj informację Wykaz nr 52/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1344/11 obszaru 0,0144ha położona w mieście Otmuchów przy ulicy Kościuszki. Teren nieruchomości posiada kształt regularny, płaski. Jest dobrze nasłoneczniony. Położony w otoczeniu nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, uzbrojenie w ciągu ulicy Kościuszki. Z wypisu z rejestru gruntów wynika iż działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Ze względu na niewielką powierzchnię i położenie działka zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub jej udziału.
« powrót do poprzedniej strony