ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 6 / 2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w.c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m. Udział 427/10000 w działce nr 333/1poł. w Otmuchowie ul. Nyska 7 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-08 10:43:34 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  45 /2021 z dnia 05 marca  2021r 
Wykaz nr  6 / 2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59)
 
Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00050127/ 5
 
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów dotyczących obciążeń.
Działka nr  333/1  obszaru 0,0192 ha.
Arkusz mapy  5
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_5.0018.
G 558.
Działka nr 333/1 zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym  nr 7 w którym mieści się siedem ( 8) lokali mieszkalnych oraz jeden(1) użytkowy. Nieruchomość  posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sprzedaż w drodze przetargu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
  1. Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony  na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w.c oraz  p. pokoju  o powierzchni użytkowej 18,22  m2  . Do lokalu przynależny jest   udział wynoszący  427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1  łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. 
  2. Wysokość lokalu poniżej 2.20m.
  3. Udział  427/10000  w działce nr  333/1poł. w  Otmuchowie ul. Nyska  7 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokali. 
Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 7  przeznaczony do sprzedaży na cele mieszkaniowe.
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Działka nr 333/1  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej i usług nieuciążliwych.  Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji , ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nie znajdują na niej grunty pod wodami śródlądowymi stojącymi.
 
45 000,00.zł
(czterdzieści pięć  tysięcy) złotych.
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla lokalu nr 7  będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
Nabywca zobowiązany jest użytkować lokal na cele mieszkaniowe, uczestniczyć w kosztach utrzymania budynku.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pod nr telefonu  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Zatwierdził
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów 
Jan Woźniak
 
Pobierz dane XML Wykaz nr 6 / 2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w.c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m. Udział 427/10000 w działce nr 333/1poł. w Otmuchowie ul. Nyska 7 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Drukuj informację Wykaz nr 6 / 2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w.c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m. Udział 427/10000 w działce nr 333/1poł. w Otmuchowie ul. Nyska 7 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-08 10:43:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-08 10:43:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-08 10:44:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony