ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych w Otmuchowie, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Otmuchów, działka nr 63, Obręb: Śliwice, gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", zgodnie z wnioskiem Firmy: EPLANT 38 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Lindego 7C 30-148 Kraków.

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-01 16:34:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  29.06.2021 r.     
WK.6220.7.7.2021                                                                                  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
             Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) -  Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych w Otmuchowie, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Otmuchów, działka nr 63, Obręb:  Śliwice, gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", zgodnie z wnioskiem Firmy: EPLANT 38 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Lindego 7C 30-148 Kraków, reprezentowanej przez Panią Justyną Łach (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 01.03.2021 r.)  z dnia 01.03.2021r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 04.03.2021r.).
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie.
            Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.120.2021.AK z dnia 29 marca 2021 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 29.03.2021 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.33.2021.HW z dnia 24.03.2021 r. (wpływ do UM i G w dniu 26.03.2021 r.) i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.435.53.2021.JP z dnia 11.05.2021 r., w których wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych.     
              W dniu  02.03.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów wydał postanowienie nr WK. 6220.7.6.2021, w którym stwierdził  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał szczegółowy zakres wymaganego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
             W dniach od  dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
          Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
         Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (pokój nr 9), jednakże możliwość zapoznania się z ww. dokumentami istnieje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu wizyty w tut. Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie.
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń w Obręb: Śliwice).
 
 
Otrzymują :
  1. Firma: EPLANT 38 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków,
adres korespondencyjny: ul. Lindego 7C 30-148 Kraków,
P. Justyna Łach Energy Solar 30 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa,
  1. Właściciel działki;
  2. a/a.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.331
       
                                                     
 
 
 
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych w Otmuchowie, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Otmuchów, działka nr 63, Obręb: Śliwice, gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", zgodnie z wnioskiem Firmy: EPLANT 38 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Lindego 7C 30-148 Kraków. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych w Otmuchowie, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Otmuchów, działka nr 63, Obręb: Śliwice, gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", zgodnie z wnioskiem Firmy: EPLANT 38 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Lindego 7C 30-148 Kraków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 16:34:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 16:34:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 18:45:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony