ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania. Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., oraz prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r., po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole.

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-23 10:18:15 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  21.06.2021 r.
WK.6220.2.48.2014
 
OBWIESZCZENIE
           Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie,
  1.       W dniu 16.06.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Inwestora: Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd , ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, będące odpowiedzią na wezwanie Burmistrza Głuchołaz nr RR.6220.02.2014.US z dnia 17.05.2021 r. douzupełnienia informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskodla realizacji przedsięwzięcia pn.:„Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna  Góra",  na terenie miejscowości Nadziejów Gmina Otmuchów i Biskupów, gmina Głuchołazy.
2.      W dniu 17.06.2021 roku wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.4 z dnia 17.06.2021 r., skierowane do Kopalni Kamienna Góra   Sp. z   o. o,  Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, oraz do Burmistrza Miasta i Gminy w Otmuchowie - wyrażające zgodę na przedłożenie uzupełnienia raportu w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.
 
Niniejsze postępowanie stanowi kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., oraz prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r.,  po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole, przez: 
 
1)  Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II  SA/Op 439/19;
2)  Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20. 
 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 9,  w godzinach:  8.00 - 15..00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 331.
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         
 Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1)      na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, Urzędzie Miejskim w Głuchołazach:
2)      w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;
3)      w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Nadziejów, Kamienna Góra, gm. Otmuchów, Biskupów gm. Głuchołazy).
  
Otrzymują :
1) Burmistrz Głuchołaz;
2) Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o. w Micigóździe ul. Częstochowska 6,
3)       Z-d Produkcyjny Kamienna Góra;
4)       a/a.
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.331
       
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-23 10:18:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-23 10:18:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 10:18:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony