ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r., po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole, przez: 1) Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II SA/Op 439/19; 2) Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20.

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-17 17:36:11 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  11.06.2021 r. 
WK.6220.2.47.2014                                             
 
OBWIESZCZENIE
      
    Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami)  -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
 
zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie,
 1. W dniu 07.06.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.3,  w załączeniu którego przesłano pismo Pana Waldemara Michna (reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Filipcovą), z dnia  02.06.2021 r. zawierające uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża i gnejsu „Kamienna  Góra",  na terenie stanowiącym  części działki nr: 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2 obręb Nadziejów oraz działki nr 495 obręb  Biskupów -  pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., oraz działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów -  zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 10.06.2014 r.), Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Micigóździe.
 2. W dniu 07.06.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.32.2021.MSe.3, skierowane do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy w Otmuchowie, a adresowane do Inwestora:  Kopalni Kamienna Góra   Sp. z   o. o,  Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów- w celu odniesienia się do zawartych w nim uwag i wniosków.
 3. W dniu 31.05.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło pismo Burmistrza Głuchołaz wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Inwestora.
 4. W dniu 07.05.2021 r. wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, będące odpowiedzią na wniosek tut. Urzędu nr WK.62020.2.44.2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie warunków uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w którym poinformowano, iż PGW WP nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy oraz, że do sprawy stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r. –  zgodnie z art. 545 ustawy Prawo wodne.
Niniejsze postępowanie stanowi kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., prowadzone jest ponownie po uchyleniu wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - SKO.40.1096.1019.oś z dnia 30 września 2019 r.,  po wydaniu wyroków, oddalających sprzeciw Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. od decyzji SKO Opole, przez:  
 
1)  Wojewódzki Sad Administracyjny z dnia 23.12.2019r. sygn..II  SA/Op 439/19;
2)  Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 14.07.2020r. sygn..II OSK 1166/20. 
 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym z treścią ww. dokumentów, strony postępowania mogą zapoznać się poprzez wgląd do powyższych pism w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, pokój nr 9,  w godzinach:  8.00 - 15..00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 77 431 50 16 wew. 331.
           
Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
 1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, Urzędzie Miejskim w Głuchołazach:
 2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;
 3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Nadziejów, Kamienna Góra, gm. Otmuchów, Biskupów gm. Głuchołazy).
 
 
Otrzymują :
 1. Burmistrz Głuchołaz;;
 2. PGW WP ZZ w Nysie;
 3. Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                  
 4. Z-d Produkcyjny Kamienna Góra;
 5. a/a.
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.331
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-17 17:36:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-17 17:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-17 17:36:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony